Papir:
Posnetek stanja
Zadnji posnetek: 29.10.20
Čas
Papir
Zadnji*
Premik
29.10.20
1,44
+0.00%
29.10.20
75,60
-3.08%
29.10.20
18,30
-1.08%
29.10.20
18,00
+0.00%
29.10.20
34,60
-1.14%
29.10.20
300,00
-0.33%
29.10.20
16,30
-0.61%
29.10.20
42,00
-3.23%
29.10.20
27,10
+0.00%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla