Papir:
Posnetek stanja
Zadnji posnetek: 21.01.19
Čas
Papir
Zadnji*
Premik
21.1.19
2,78
+0.00%
21.1.19
57,80
-0.34%
21.1.19
28,80
+5.49%
21.1.19
22,60
+0.00%
21.1.19
64,20
+1.90%
21.1.19
328,00
+0.00%
21.1.19
16,40
+2.50%
21.1.19
67,40
+0.00%
21.1.19
31,30
-3.10%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla